Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

10 maart 2009

Vervolg op: Vaderschap IV

Bij het Ministerie van Justitie reageert men niet op brieven van burgers. Dan maar even de baas aanspreken:

Geachte heer Hirsch Ballin,

Vragen die ik per brief richt aan Uw Ministerie, al dan niet aangetekend, worden per definitie niet beantwoord. Kunt U mij en mijn lezers laten weten of het onderdeel is van het regeringsbeleid dat er niet wordt gereageerd op vragen van burgers of is het alleen maar zo dat er iets grondig mis is op de afdeling communicatie van het Ministerie van Justitie?

Voor de volledigheid hierbij de link naar de (gepubliceerde) vraag in kwestie.
http://vragen.blogspot.com/2009/01/vaderschap-iv.html
Op 8 februari jl. heb ik die ook nog per aangetekende post vestuurd en via tracktrace.nl weet ik dat de brief is ontvangen.

Ook deze vraag wordt gepubliceerd. Evenals Uw antwoord. Ik reken op Uw medewerking in deze.

Hoogachtend,

TW

Geen opmerkingen: