Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

7 oktober 2009

Buma/Stemra

Geachte dames, Heren,

In de media is veel te doen over Uw plannen om beheerders van websites en weblogs te laten betalen voor het zogeheten "embedden" van muziekclips via bijvoorbeeld de muziekdienst Youtube. Uw voornemen lijkt op veel weerstand te stuiten.

Omdat ik niet wil afgaan op de waan van de dag heb ik een aantal vragen aan U die onzekerheden bij website- en weblogbeheerders kunnen wegnemen. Aan U is het nu om met beargumenteerde antwoorden te komen op deze vragen. Mocht U weigeren aan dit eenvoudige verzoek te voldoen dan kan ik ervan uitgaan dat zei die tegen Uw plannen protesteren gelijk hebben.

Dit schrijven en Uw antwoorden op mijn vragen worden gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

1] Klopt het dat U de nieuwe regeling per 1 januari 2010 laat ingaan terwijl de onderhandelingen met ondermeer de beheerders van de websites Hyves en Youtube zich nog maar in een embryonaal stadium bevinden?

2] Klopt het dat U een afdrachtregeling met voornoemde sites wilt afdwingen zodat zij genoodzaakt zullen zijn de door U opgelegde kosten op de gebruikers af te wentelen?

3] Klopt het dat -mochten de betreffende sites niet op Uw eisen ingaan- U individuele internet-gebruikers zult sommeren geplaatste (muziek)filmpjes te verwijderen danwel een bedrag van 130 euro op jaarbasis in rekening zult brengen voor het mogen plaatsen van 6 filmpjes per jaar?

4] Klopt het dat gebruikers ook moeten betalen voor het publiceren van filmpjes van de hand van artiesten die juist willen dat hun muziek wordt verspreid?

5] Klopt het dat U van gebruikers verlangt dat zij zelf uitzoeken of een te plaatsen filmpje rechtenvrij verspreid kan worden?

6] Klopt het dat U als instantie vaak zelf niet weet of een te plaatsen filmpje rechtenvrij gepubliceerd kan worden?

7] Welk percentage van de door u geïnde vergoeding gaat er rechtstreeks naar de artiesten wiens belangen U claimt te behartigen?

8] Wat levert volgens U een artiest meer geld op: 130 euro verdeeld over ruim 2 miljoen artiesten of de plaatsing op een weblog van één clipje van de betreffende artiest naar aanleiding waarvan een lezer van betreffend weblog een geluidsdrager koopt of naar een concert gaat?

Natuurlijk zit ik met nog veel meer vragen maar om U de kans te geven binnen een redelijke termijn (ik denk hierbij aan een maand) te reageren laat ik het vooralsnog bij bovenstaande acht vragen.

Nu nog ben ik bereid U het voordeel van de twijfel te gunnen. Aan U om elke twijfel weg te nemen.

Hoogachtend,

TW

P.s.: Momenteel ben ik werkzoekend en solliciteer ik bij deze bij de afdeling facturering van Uw bedrijf. Als U inderdaad een paar miljoen webloggers en website-beheerders gaat factureren kunt U ongetwijfeld de hulp van een redelijk ervaren debiteuren-beheerder (tevens voormalig medewerker crediteuren-administratie én salarisadministrateur) gebruiken.

Update: heb een ontvangstbevestiging binnen met de toezegging dat mijn vragen "zo snel mogelijk" beantwoord zullen worden. We wachten af...

4 opmerkingen:

www.brillie.nl zei

Helaas heeft u te weinig ervaring in ons vak gebied, derhalve moeten wij u mededelen dat u niet in aanmekring komt voor een baan in ons bedrijf.

Met de hartelijke groet,

Bu-ma-Stemdingen

John zei

Het is echt makkelijk. Ik heb voor mezelf een plug-in geschreven die geen vidieo insluit op de traditionele manier. Je zult bij mij dus geen embedded vinden in de bron. Verder mag BM het lekker uitzoeken. Zolang youtube de mogelijkheid bied, kunnen ze me niet veel maken.

Anoniem zei

Ik ben wel benieuwd of ze zullen antwoorden, maar ik betwijfel het

Jolie zei

En en...? Hoogstnieuwsgierig kom ik even kijken of je al een reactie hebt gekregen ;-)