Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

12 oktober 2009

Stadgenoot

Ik vroeg woningcorporatie Stadgenoot naar het hoe en waarom van het verhogen van de servicekosten voor mijn moeder:

Geachte dames, heren,

Onlangs ontving mijn moeder, mevrouw SW, wonende xxxtraat xxx te Amsterdam
van Stadgenoot de "Afrekening Servicekosten 2008".

Zij schrok van de exorbitante verhoging van enkele vergoedingen.

Zo is daar het verschil in de raming en de daadwerkelijke kosten voor tuinonderhoud, het zogeheten "Tuinfonds" van 32,40 naar 86,10 euro op jaarbasis.
Een verschil van maar liefst 166 procent!

Het Hoveniersbedrijf in kwestie (van der Tol, gevestigd te Amsterdam en bereikbaar op 020-6677777) verklaarde dat zij geen informatie aan derden mag verstrekken maar dat de woningcorporatie bij wet verplicht is openbaarheid van zaken te geven.

Zie hiervoor ook de betreffende clausule in het huurcontract.

Wij verzoeken U vriendelijk gehoor te geven aan het verzoek mijn moeder een kopie van Uw overeenkomst met Van der Tol te doen toekomen waaruit blijkt dat de kosten die zij aan U berekenen en die U doorberekent aan Uw huurders ruim zijn verdubbeld ten opzichte van het vooraf gestelde budget.

De administratiekosten stegen van een raming van E45,24 naar een werkelijk bedrag van E69,54, een verschil van 53 procent en bovendien niet verklaarbaar.

Daarom aan U de vraag: verklaar het verschil en weest zo goed niet onze intelligentie te beledigen door te komen met oorzaken als "kredietcrisis" en "de inflatie".

Nogmaals wijs ik U op de wettelijke verplichting die ook voor Stadgenoot geldt om openbaarheid van stukken te verlenen.

In deze verzoeken wij U om een uitdraai van de Grootboekrekening waaruit blijkt dat de administratiekosten inzake het xxxhofje ruim 50 procent hoger uitkwamen dan de raming.

U zult begrijpen dat de door mijn moeder aan U verschuldigde bijbetaling niet zal worden voldaan tot bovenstaande vragen tot tevredenheid van Uw huurder zijn beantwoord.

Alvast bedankt voor de te nemen moeite.

Hoogachtend,

TW

3 opmerkingen:

Unknown zei

Right on, me brother-in-arms!

Di Mario zei

Benieuwd naar hun antwoord. Ze doen volgens mij ook maar wat.

Love as Always
Di Mario

Hans Karg zei

Ik ben benieuwd