Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

22 augustus 2011

Antwoord op: GVB

Vandaag ontving ik een antwoord van het GVB op mijn recente brief:


Geachte heer W,

Dit is een reactie op uw bericht 19 augustus waarin u o.a. meldt dat de informatie over de tijdelijke sluiting van een deel van het metrospoor niet voldoet.

Spijtig
Allereerst laten we u weten het spijtig te vinden dat u, uw zoon en de kennis waarnaar u onderweg was hinder hebben gehad van het tijdelijk ontbreken van het metrovervoer tussen het Centraal Station en het Amstelstation.

Informatie
Juist om de hinder die een dergelijke sluiting kan veroorzaken zo klein mogelijk te maken hebben wij tijdig en herhaaldelijk informatie verstrekt over dit onderwerp. We hebben daarbij onze site, folders en de media in ruime  mate gebruikt. Ook hebben wij op alle metrostations en in de metro's affiches opegehangen met mededelingen over de maatregelen. Alle informatie gaat ook in op de alternatieven die er zijn, zoals buslijn 59, die zo goed als mogelijk is bovengronds het tracé van de metro volgt en telkens dicht bij de tijdelijk gesloten stations halteert; nochtans zo dichtbij al mogelijk is.

Foto's
De foto's die u op internet hebt gezet geven ons inziens juist duidelijk aan wat het alternatief is voor de metro, namelijk buslijn 59 en naar welke stations u met die bus kunt reizen, zijnde:
- vanaf CS naar Waterlooplein, Weesperplein, Wibautstraat en Amstelstation.
- en vanaf Waterlooplein naar CS, en naar Weesperplein, Wibautstraat en Amstelstation.
Klaarblijkelijk is een en ander door u (en uw zoon) anders geïnterpreteerd dan wij het hebben bedoeld. Spijtig!

Browsers
Het meesturen van attachements hoort in de regel geen problemen te geven met om het even welke browser u gebruikt.

Vragen?
Wij vertrouwen erop u met dit antwoord van dienst te zijn. Hebt u nog vragen, dan kunt u www.gvb.nl raadplegen of bellen met onze Klantenservice. De Klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot 19:00 uur op telefoonnummer 0900-8011.

Vriendelijke groet,

Klantenservice GVB

Voor klachten over deze afhandeling kunt u zich wenden tot het OV-loket (kosteloos) en/of in tweede instantie de Geschillencommissie Openbaar Vervoer (kosten € 25,-). Het OV-loket kunt u benaderen via www.ovloket.nl of telefonisch via 033 4220455. De Geschillencommissie Openbaar Vervoer kunt u benaderen via www.degeschillencommissie.nl of telefonisch via 070-3105310.

------------------------------
Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u deze mail onbedoeld heeft ontvangen, verzoeken wij u ons hierover te informeren door het bericht te retourneren. Openbaarmaking, vermenigvuldiging of verspreiding van de inhoud van deze mail is niet toegestaan zonder de toestemming van GVB.

Geen opmerkingen: