Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

5 oktober 2004

Huren

Zodra de Nederlandse bewindslieden weer elektronisch bereikbaar zijn zal ik mevrouw de minister Sybilla Dekker deze brief sturen:

Geachte mevrouw Dekker,

Via ondermeer een artikel in "De Week van Amsterdam", editie nummer 26, 2004,
vernam ik van Uw plannen om binnen afziendbare termijn de huurprijzen van met name sociale huurwoningen meer dan behoorlijk te laten stijgen.

Volgens de heer Hans van Harten, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFCW) zullen de hogere huurprijzen de doorstroming op de woningmarkt bevorderen want (en ik citeer eerder genoemd weekblad)"Een op de twee sociale huurwoningen wordt bewoond door mensen die een hogere huur kunnen veroorloven."

Mijn vraag aan U is tweeledig:
Onderschrijft U zijn mening en zo ja kunt U dan laten weten volgens welke wet(ten) der logica de redenatie loopt? Het is namelijk duidelijk dat hier voorbij wordt gegaan aan de wet van oorzaak en gevolg. Ik kan mij tenminste geen situatie indenken waarbij de ene tegen de andere partner zegt: "Hé, dat huis met dezelfde oppervlakte als het onze kost ons meer geld per maand: laten wij daarheen verhuizen om mensen met een lager inkomen dan wij hebben de kans te geven ons ned'rig stulpje te betrekken." Klaarblijkelijk denkt de heer van Harten (en ook U?) daar anders over.

Wat gaat U doen voor de mensen die de extreem hoog verhoogde huur
(in veel gevallen tot 25 procent over een periode van slechts enkele jaren) niet meer kunnen opbrengen? Laat U voor hen staatsgetto's bouwen
of bent U van zins een nieuw systeem van huursubsidie te implementeren?

In de verwachting dat U een goed onderbouwd antwoord al klaar heeft liggen en mij zult laten weten wat dat is, teken ik.

Hoogachtend,

Geen opmerkingen: