Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

27 oktober 2004

Identificatieplicht Remkes

Uiteraard heb ik een paar vraagjes over de aanstaande plicht ons te legitimeren tegenover vrijwel elke
[CENSUUR] in een uniform. Tot de boswachter en Bijenkorf-waakaap aan toe...

Geachte heer Remkes,

Op de website van Uw Ministerie viel mijn oog op het volgende stukje:
(En ik citeer:)
Inzet van nieuwe en soms onorthodoxe maatregelen die discussie zullen oproepen. De urgentie van de problematiek vraagt om het treffen van dit soort maatregelen om een afdoende antwoord te kunnen geven.
(Einde citaat dat is te vinden op: http://www.minbzk.nl/veiligheid/veilige_samenleving/publicaties/veiligheidsprogramma)

Het lijkt erop dat men hier doelt op de invoering van de identificatieplicht per 1 januari 2005 voor een ieder van 14 jaar en ouder.

Vermoedlijk ligt het aan mijn inlevingsvermogen danwel het gebrek daaraan maar ik zie niet in hoe het dragen van een paspoort
iemand zal weerhouden van het tonen van agressief gedrag. Ook bijvoorbeeld een huurmoordenaar zal er geen moment bij stil staan dat zijn werk wordt bemoeilijkt door de identificatieplicht. Als iemand met een te grote hoeveelheid alcohol in het bloed
met de auto een medemens doodrijdt wordt het leed voor de nabestaanden dan verzacht door het feit dat de dader een rijbewijs op zak had? Zal een lid van een zelfmoordcommando afzien van zijn/haar plannen zichzelf en een hoop onschuldige mensen op te blazen uit angst zijn/haar paspoort te vernietigen met die aktie?

Hooguit, zo kan ik mij indenken, zal een winkeldief (m/v) of zwartijd(st)er eenvoudiger vervolgd kunnen worden omdat het opgeven van een valse naam ernstig wordt bemoeilijkt.

Maar is het niet een stuk eenvoudiger, sneller én goedkoper om geld te steken in de oorzaak van kleine criminaliteit in plaats
van in bestrijding en de gevolgen?

Graag Uw wel-beargumenteerde antwoord op deze voor mij prangende vragen.

Met welgemeende dank bij voorbaat.

Hoogachtend,

Terrebel

P.s. Om de voorlichter van Uw ministerie voor te zijn stuurde ik dezelfde vragen aan Uw collega op Justitie.

Geen opmerkingen: