Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

27 oktober 2004

Identificatieplicht Donner

Hier vrijwel dezelfde vragen maar dan toepespitst op het Ministerie van Justitie
(Dit omdat het ogenschijnlijk tot hun standaard (ontmoedigings?-)beleid behoort om mensen naar elkaar door te verwijzen)

Geachte heer Donner,

Op de website van Uw Ministerie viel mijn oog op het volgende stukje:
(En ik citeer:)
De identificatieplicht is een van de maatregelen die de overheid neemt om de veiligheid te vergroten, de aanpak van criminaliteit te versterken en overlast te verminderen. Omdat met de identificatieplicht eenvoudig kan worden gecontroleerd of de gegevens die iemand opgeeft juist zijn, kan de politie makkelijker en sneller haar werk doen.
(Einde citaat dat is te vinden op: http://www.justitie.nl/themas/veiligheid/identificatieplicht/index.asp)

Vermoedelijk ligt het aan mijn linlevingsvermogen danwel het gebrek daaraan maar ik zie niet in hoe het dragen van een paspoort
iemand zal weerhouden van het tonen van agressief gedrag. Ook bijvoorbeeld een huurmoordenaar zal er geen moment bij stil staan dat zijn werk wordt bemoeilijkt door de identificatieplicht. Als iemand met een te grote hoeveelheid alcohol in het bloed
met de auto een medemens doodrijdt wordt het leed voor de nabestaanden dan verzacht door het feit dat de dader een rijbewijs op zak had? Zal een lid van een zelfmoordcommando afzien van zijn/haar plannen zichzelf en een hoop onschuldige mensen op te blazen uit angst zijn/haar paspoort te vernietigen met die aktie?

Hooguit, zo kan ik mij indenken, zal een winkeldief (m/v) of zwartijd(st)er eenvoudiger vervolgd kunnen worden omdat het opgeven van een valse naam ernstig wordt bemoeilijkt.

Maar is het niet een stuk eenvoudiger, sneller én goedkoper om geld te steken in de oorzaak van kleine criminaliteit in plaats van in bestrijding en de gevolgen?

Graag Uw wel-beargumenteerde antwoord op deze voor mij prangende vragen.

Met welgemeende dank bij voorbaat.

Hoogachtend,

Terrebel

P.s. Om de voorlichter van Uw ministerie voor te zijn stuurde ik dezelfde vragen aan Uw collega op Binnenlandse Zaken.

Geen opmerkingen: