Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

9 oktober 2004

Eigen verantwoordelijkheid

Vandaag vroeg ik Peter Jan Balkenende of ook hij bereid is zijn eigen verantwoordelijkheid te dragen.
En wel in onderstaande brief:

Geachte heer Balkenende,

U heeft graag de mond vol van "eigen verantwoordelijkheid"
en in het kader daarvan ziet U waarschijnlijk graag onze ouderen
die sparen voor een fiets dat liever doen voor een rollator.

Zelf regelen in plaats van ervan uitgaan dat de Staat voor je zorgt.

In het kader van deze gedachtengang heb ik een vraag aan U:
Als U dit jaar hebt kunnen sparen voor een vakantie had U toch ook kunnen sparen voor ziekenhuis-opname?

In het geval dat niet Uw ziekenfonds-verzekeraar maar U zelf uit eigen zak de ziekenhuisrekening voldoet kunt U bovenstaande vraag als niet gesteld beschouwen.

Hoogachtend,

Geen opmerkingen: