Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

26 december 2009

Antwoord op: WOB

Geachte heer W,

Hartelijk dank voor uw reactie. Overheid.nl heeft vooral een wegwijzerfunctie binnen de overheid en kan inhoudelijke vragen over wetgeving, diensten en beleid e.d. niet beantwoorden. Informatie over dit onderwerp vindt u op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in het dossier http://www.minbzk.nl/onderwerpen/grondwet-en/openbaarheid">Openbaarheid:


Eventuele vragen kunt u het beste rechtstreeks aan dit ministerie stellen.

Met vriendelijke groet,

Agnes de Wit
Overheid.nl.
De beste ingang naar de overheid op internet.
------------
Beste mevrouw de Wit,

Hartelijk dank voor Uw nietszeggende antwoord.
Ik had gehoopt op meer kennis van zaken van Uw kant.

Vandaar dat ik Uw dienst aanschreef en niet het ministerie rechtstreeks benaderde. Dat is namelijk sinds enige tijd niet meer mogelijk.

Vanwege de "serviceverbetering" (een eufemisme voor "ontmoedigingsbeleid", zoals U ongetwijfeld weet) is het namelijk onmogelijk welk ministerie dan ook rechtstreeks te benaderen.

De mensen achter "Postbus 51" vangen de vragen op, wachten minimaal enkele dagen en laten dan weten dat zij de betreffende vraag niet kunnen beantwoorden.

Eerst dan zal de vraag worden doorgestuurd naar iemand die er eventueel meer over kan vertellen en pas als laatste "redmiddel" wordt de vraag uiteindelijk doorgestuurd naar het ministerie aan wie de vraag in eerste instantie gericht was.

Nu weet ik wel dat het niet de bedoeling is dat burgers kritische vragen stellen aan overheidsdienaren maar het bericht dat uitsluitend de regering van Zimbabwe slechter scoort dan Nederland op het punt van openheid zal zelfs U moeten verontrusten.

In de hoop dat hiermee Uw kennis van de werking van het eigen overheidsapparaat is vergroot, teken ik.

Met vriendelijke groet,

TW

Geen opmerkingen: