Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

8 december 2009

Vingerafdrukken

Beste mensen achter "Postbus 51",

Laat Ik U de moeite besparen van het mij sturen van de mededeling "Wij beschikken niet over de nodige informatie om Uw vragen te kunnen beantwoorden en hebben daarom Uw e-mail doorgestuurd aan het Ministerie van BZK" en U verzoeken dit bericht direct door te sturen...

Met vriendelijke groet,

TW


Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T.a.v. Mw. Drs. A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Geachte mevrouw Bijleveld,

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in december 2008 dat de Britse overheid inbreuk pleegde op het recht op respect voor het privé-leven (Artikel 8, eerste lid, van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) door de opslag van DNA-materiaal en vingerafdrukken van burgers.

Het heeft er alle schijn van dat de Nederlandse regering zich het recht voorbehoud voornoemd verdrag naast zich neer te leggen door tegen de afspraken in een centrale opslag voor vingerafdrukken (en later ongetwijfeld ook DNA-monsters) te realiseren.

Onlangs moest mijn zoon (die U gelokt heeft door zogenaamd "gratis" een nieuwe ID-pas aan te bieden) zijn vingerafdrukken af laten nemen. Mijn formeel protest kon rekenenen op sympathie van de betrokken beambte maar meer niet.

Nu stel ik voor dat U ofwel de privé-gegevens van mijn zoon wist uit de databanken van de (al dan niet centrale) overheid danwel een aanklacht wegens schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens tegemoet wilt zien.

Al eerder verklaarde de overheid dat de vingerafdrukken alleen maar opgeslagen zullen worden en dat er verder niets mee gebeurt. Nu denk ik persoonlijk dat dat bezijden de waarheid is maar mocht die uitspraak op waarheid berusten dan wilt U wellicht de vraag beantwoorden:"Zijn er daadwerkelijk honderden miljoenen euro's besteed aan een data-opslag systeem waar verder niets mee gebeurt?"

Voor de goede orde meldt ik U dat dit schrijven is gepubliceerd op: http://vragen.blogspot.com

In afwachting van Uw antwoord.

Hoogachtend,

TW

Geen opmerkingen: