Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

18 december 2009

WOB

Dat is schrikken: Nederland heeft naast Zimbabwe de minst toegankelijke overheid ter wereld!

Geachte dames, heren,

Wellicht bent U ook geschrokken van het bericht dat via Sargasso.nl werd verspreid waarin aangegeven wordt dat Nederland uitsluitend het ondemocratische Zimbabwe voor zich moet dulden in het rijtje van landen waar de overheid het minst toegankelijk is.

Met name de procedures rond de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) blijken bijzonder omslachtig en tijdrovend.

Burgers zouden zomaar kunnen gaan denken dat de Nederlandse overheid iets te verbergen heeft.

Om die indruk weg te nemen en de woorden "Wij streven naar transparantie" kracht bij te zetten zou U kunnen overwegen alle overheidsstukken per direct openbaar te maken. Uiteraard kan het -om politieke redenen- nuttig zin om bepaalde informatie nog even achter de hand te houden maar in verreweg de meeste gevallen dat burgers een beroep doen op de WOB blijkt die geheimhouding achteraf onterecht.

Mijn vraag aan U: wat doet U concreet om de Nederlandse burger vaker en eenvoudiger inzage te geven in wat U als overheid nu eigenlijk doet?

Mijn lezers en ik danken U alvast voor de te nemen moeite.

Met vriendelijke groet,
TW
http://vragen.blogspot.com

Geen opmerkingen: