Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

16 december 2008

Antwoord op: Pensioenfondsen

Kreeg al antwoord van één pensioenbedrijf, met name van het "Pension Fund Zorg en Welzijn" (Ik verzin ze niet!)

Geachte heer W,

Hartelijk dank voor uw e-mail. Graag willen wij uw vragen beantwoorden en reageren op uw opmerkingen.

Allereerst kunt u op de homepage van www.pfzw.nl in het midden van de site onder de zin 'Stel hier uw vraag" uw vraag intikken. Als u dan op 'Zoek' klikt, gaat het systeem het antwoord op uw vraag zoeken. Als het antwoord niet op de site staat, krijgt u daar melding van. U wordt doorverwezen naar onze Klantenservice. U kunt vervolgens een contactformulier invullen en dat naar ons toesturen. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord van ons. U kunt het contactformulier ook bereiken via 'contact' onderaan de homepage van onze website.

Indexering
Pensioenfonds Zorg en Welzijn streeft ernaar de pensioenen aan te passen aan de ontwikkeling van de bruto lonen in de sector zorg en welzijn. Wij noemen dit indexering. Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn beslist elk jaar of de pensioenen worden geïndexeerd. Indexering is dus voorwaardelijk. U heeft er geen recht op. Concreet betekent dit voor u dat het niet zeker is óf en zo ja in welke mate uw pensioen in de toekomst wordt geïndexeerd. Bij het beslissen over indexering gebruikt het bestuur een indexeringsstaffel als leidraad. Met deze staffel wordt de hoogte van de indexering gekoppeld aan de hoogte van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en alle financiële pensioenverplichtingen van dat moment. De voorwaardelijke indexering wordt voor een deel betaald uit de premie en voor een deel uit het rendement. Er is geen geld voor opzij gezet.

Dit jaar besluit het pensioenbestuur op 19 december over de indexering en de hoogte van de pensioenpremie. Op 22 december kunt u de besluiten lezen op www.pfzw.nl.

Het salaris van de directeur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn kent geen ontwikkeling. De bonus is resultaatafhankelijk. Bij een laag resultaat is de bonus dus ook laag of zelfs nihil. Het salaris publiceren wij volgend jaar in ons jaarverslag.

Wij vertrouwen erop dat u met deze mail antwoord op uw vragen heeft gekregen.

Met vriendelijke groet,
Namens P.J.C. Borgdorff, directeur

Anita Hilhorst
Communicatie-adviseur

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, KVK: 41179049. Zie bijlage emfinf.txt voor PFZW e-mail voorwaarden of ga naar http://www.pfzw.nl/disclaimer_email

Pension Fund Zorg en Welzijn, Chamber of Commerce: 41179049.
Please see emfinfo.txt for PFZW e-mail conditions or go to http://www.pfzw.nl/disclaimer_email_uk

Geen opmerkingen: