Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

9 december 2008

Antwoord op: Albert Heijn III, deel 2

Naar aanleiding van het meest recente antwoord van de klantenservice van Albert Heijn pleegde ik een telefoontje en schreef ik de Nma:

Geachte dames, heren,

Naar aanleiding van een tweetal vragen die ik stelde aan de mensen achter supermarktconcern Albert Heijn heb ik reden om aan te nemen dat de supermarkten gezamenlijk hebben afgesproken de prijs van met name Coca Cola kunstmatig hoog te houden. Vermoedelijk gelden prijsafspraken voor meerdere produkten.

De consument wordt zo bewust benadeeld en het lijkt mij een taak voor de NMA hiertegen aktie te ondernemen.

Hieronder vindt U de volledige communicatie tussen de klantenservice van voornoemd bedrijf en ondergetekende.

In een zojuist gevoerd telefoongesprek met mevrouw Carolien Goeman werd verklaard dat de zogeheten meeneem-flesjes Spa Reine omgerekend ruim vier keer duurder zijn dan de anderhalve liter-flessen van hetzelfde merk en dat mijn opmerking daarover dus terecht is.

Volgens mevrouw Goeman lag het verschil in het feit dat de kleine flesjes (a €2,-voor L0.75) in het koelvak liggen en de grote (a € 0.98 voor L1.5) niet. Dit gegeven kon ik tegenspreken omdat de grote flessen wel degelijk ook gekoeld worden verkocht. Hierop had zij helaas geen antwoord maar wel vertelde zij mij er geen bezwaar tegen te hebben indien een en ander wordt gepubliceerd (wat zal gebeuren via http://vragen.blogspot.com).

Bovendien, zo voegde zij eraan toe, als meerdere consumenten hierover bellen of schrijven met AH, zullen de betreffende inkoopmanagers hierop worden aangesproken.

Ik ben benieuwd naar Uw reaktie.

Hoogachtend,

TW

P.s. Ook bovenstaande wordt gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

-----------
Beste mevrouw Goudriaan,

Klopt het dat de prijs van Coca Cola is gestegen, niet omdat het produkt op zich duurder is geworden maar omdat de supermarkten dat gezamenlijk zo hebben bepaald?

Graag per omgaande Uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

TW
-------------
Geachte meneer Weijnschenk,

Wij hebben navraag gedaan binnen de organisatie en kunnen u het volgende
mededelen:

Deze prijsverhoging heeft in september plaatsgevonden en is een reactie
geweest op de rest van de markt. Met andere woorden: nadat de concurrentie
met dit artikel in prijs is gestegen, is Albert Heijn gevolgd.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Albert Heijn Klantenservice

Shannon Goudriaan

Geen opmerkingen: