Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

16 december 2008

Ymere

Geachte dames, heren,

Klachten telefonisch, per brief of via het online-klachtenformulier danwel via de onlangs gehouden grote enquête doorgeven heeft helaas absoluut geen resultaat omdat geen der medewerkers van Ymere er blijkbaar heil in ziet om in te gaan op klachten van huurders.

Vandaar dat ik mij per e-mail tot U richt.

Door achterstallig onderhoud brandde mijn woning deels af in mei van dit jaar. In de nasleep ervan ging er ontzettend veel mis bij Ymere.

Het voert wat ver om nu in te gaan op de vele missers van de woningcorporatie maar ik zou er graag een nader gesprek over voeren met een leidinggevende.

Schriftelijke en telefonische pogingen tot het aangaan van zo'n gesprek liepen tot op heden op niets uit.

Inmiddels hoeft er niet zo heel veel meer te gebeuren op het gebied van de renovatie en is mij op 30 oktober jl. door een electricien van Uw eigen technische dienst toegezegd dat er "eerdaags" een stucadoor langs zou komen om mijn slaapkamer-plafond open te breken zodat de electricien in kwestie een electriciteitsdraad vanaf de zolderruimte kan verbinden met mijn stoppenkast. Helaas heb ik na die mededeling niets meer vernomen maar ik weet inmiddels dat als Ymere al iets toezegt het nog enkele maanden kan duren voordat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen.

De enige die mij altijd netjes te woord heeft gestaan en daadwerkelijk geprobeerd heeft mij te helpen is mevrouw E.L. geweest, al ontkende zij zojuist telefonisch nog dat er indertijd een electricien bij mij thuis is geweest.

De coordinator van de Technische Dienst, de heer T.V., vraag ik liever niets meer want hem vragen iets te ondernemen is niets meer of minder dan een pure verspilling van tijd en energie: van de drie reparatieverzoeken die ik hem vroeg door te geven aan de betreffende expert heeft hij er welgeteld nul doorgegeven.

Nu weet ik niet zeker of het het algemeen beleid van Ymere is om bot te doen tegen huurders maar voor een woningbouw die via een blaadje en internet zegt zich graag in te zetten voor de buurt en haar bewoners komt daar in de praktijk bijzonder weinig van terecht.

Dit bericht en Uw antwoord daarop worden gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Met vriendelijke groet,

TW

Geen opmerkingen: