Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

9 december 2008

Pensioenfondsen

Naar aanleiding van recente berichten in de media stelde ik een vraag aan diverse pensioenfondsen, waaronder het ABP, dat van Shell en het PFZW (het voormalige PGGM):

Geachte heer Borgdorff,

Bij het PFZW is een vacature vrij voor communicatie-medewerker.
Gezien de onoverzichtelijkheid van de website kunt U er inderdaad eentje gebruiken.

Het blijkt niet mogelijk te zijn om via de website elektronisch contact te maken met bijvoorbeeld
een afdeling klantenservice of communicatie, anders dan via het "kopje" <>.

Zodoende kom ik bij U terecht met mijn vraag:

Geachte dames, heren,

In de media is er veel te doen geweest over pensioenfondsen en de
kredietcrisis. Diverse pensioenfondsen geven al aan dat zij danwel het
aankomend jaar de indexering niet doorrekenen danwel de
pensioenpremies zullen verhogen. Wellicht wordt besloten tot een
combinatie van deze twee maatregelen.

Mijn vraag aan U is: hoe wordt dat bij U geregeld en zal de directie het
goede voorbeeld geven aan haar klanten door aankomend jaar af te zien
van de zichzelf toebedachte loonsverhoging?

Zo nee, gelieve aan de consument (en direkt aan mij en mijn lezers) uit te
leggen waarom klanten wél geld moeten inleveren en de directies van de
betreffende pensioenfondsen niet.

Alvast mijn hartelijke dank voor Uw antwoord dat tezamen met
bovenstaande wordt gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Met vriendelijke groet,

TW

Geen opmerkingen: