Antwoord op: Verzekering IV

Gisteren kreeg ik al antwoord (met excuses!) op de vragen die ik stelde aan mijn verzekerings-tussenpersoon:

Polisnummer : PP00000747   Geachte heer Weijnschenk,  Inzake bovengenoemde verzekering en refererend aan uw e-mailbericht dd. 16 februari jl. delen wij u mede dat de incasso van de jaarpremie en de opmaak van de pakketpolis met maandbetaling helaas langs elkaar heen gegaan zijn.  De pakketpolis met maandbetaling zal door de afdeling volmacht opgemaakt worden en binnen twee dagen aan u worden ingezonden.  Voor het ontstane ongemak bieden wij u onze excuses aan.  

Met vriendelijke groet,  
De Groot Adviesgroep 
Mevrouw Renée Peer  
T: 0299 - 373109 F: 0299 - 373161 
E: info@degrootadviesgroep.nl 

Blijkbaar werken daar verschillende mensen die verschillende taken hebben, want:
Geachte heer Weijnschenk,  Naar aanleiding van uw laatste email van 16 februari terzake de afwikkeling van de brandschade berichten wij u als volgt.   Terzake uw vraag inzake de schoonmaak- en opslagkosten zijn wij in de veronderstelling deze reeds beantwoord te hebben tijdens onze diverse telefoongesprekken.  Wij verwijzen u naar de in uw bezit zijnde polis met polisvoorwaarden WP0601 en wijzen op het bepaalde in artikel 2 van deze voorwaarden.    In artikel 2.2.1 staat vermeld dat de opruimingskosten (schoonmaak & recondioneringskosten) verzekerd zijn. In artikel 2.2.5 staat vermeld dat de kosten van opslag en vervoer verzekerd zijn.   Verzekeraars hebben ook een bedrag van EUR 5.529,69 betaald aan Belfor, zijnde de kosten van opruiming, vervoer, opslag. schoonmaak en recondionering (conform bijgaande factuur). Tevens ontvangt u ter kennisname bijgaande factuur van Stichting Salvage (artikel 2.1.3).   Voor wat betreft de in rekening gebrachte kosten van Belfor heeft u ook bijgaande overeenkomst en acte van cessie getekend. Deze overeenkomst heeft u getekend omdat als mocht blijken dat er geen polisdekking en schadevergoeding zou volgen, de kosten van Belfor voor uw rekening zouden komen. Omdat de polis dekking verleende hebben verzekeraars deze kosten betaald en zijn deze kosten niet voor uw rekening gekomen.   Verder stelt u geen specificatie ontvangen te hebben, ondanks diverse verzoeken. Voor zover wij kunnen nagaan hebben wij u van iedere betaling schriftelijk geïnformeerd en heeft u ons ook nimmer om het expertiserapport verzocht. 
Bijgaand ontvangt u alsnog het definitieve expertiserapport.   
Met vriendelijke groet, 

De Groot Adviesgroep 
Ramon Perridon  
T: 0299 - 373109 F: 0299 - 373161 
E: info@degrootadviesgroep.nl

Dan blijft natuurlijk de vraag waarom ik uiteindelijk ruim 5.500 euro minder heb ontvangen dan het verzekerde bedrag. Toeval? Toch maar weer even vragen...

Reacties

Anoniem zei…
Het wordt me wel steeds duidelijker waarom John Grisham novels zo populair zijn... :-) De helden daarin nemen het vaak succesvol op tegen dit soort bureaucratisch papierpulpproductie ;-)

Populaire posts van deze blog

Ymere en de aanleg van CV-installatie: de soap

Ymere en de CV: het is nog niet voorbij.

Antwoord op: Vrijwilligerswerk II