Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

20 februari 2009

Elektronisch Patiëntendossier

Geachte dames, heren,

Graag zou ik van elk inidividueel persoon die Uw partij vertegenwoordigt in de Tweede Kamer
(dus inclusief eventuele ministers en staatssecretarissen) antwoord hebben op de volgende eenvoudige vraag:

Bent U VOOR danwel TEGEN het principe van/de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD)?

Gelieve UITSLUITEND met "voor" of "tegen" te antwoorden.

Kamerleden, ministers en staatssecretarissen die NIET binnen twee maanden na vandaag (20 januari 2009) reageren geven
daarmee te kennen TEGEN het EPD te zijn.

Dit onderzoek is een reaktie op de conclusie van minister Klink dat 330.000 mensen bezwaar hebben aangetekend tegen het opnemen
van hun medische gegevens in het EPD. Volgens de minister zijn er DUS maar 330.000 mensen tegen en ruim 15 miljoen voor.

Ik wil U allen dan ook met klem verzoeken op dit korte onderzoek te reageren om zodoende de burger
duidelijk inzicht te verschaffen in de standpunten van de diverse politici en partijen.

Aanvaard alvast mijn hartelijke dank voor de te nemen moeite.

Dit onderzoek, reakties erop en de latere uitslag kunt U nog eens rustig nalezen op:
http://vragen.blogspot.com/2009/02/elektronisch-patientendossier.html

Hoogachtend,

TW

3 opmerkingen:

persoonlijke lening zei

Dat electronische patientendossier is de volgende ramp die het volk maar moet slikken. Carpoolstrook, basisverzekering, vrijgeven taxitarieven, betuwelijn etc etc.

persoonlijke lening zei

Dat electronische patientendossier is de volgende ramp die het volk maar moet slikken. Carpoolstrook, basisverzekering, vrijgeven taxitarieven, betuwelijn etc etc.

persoonlijke lening zei

Dat electronische patientendossier is de volgende ramp die het volk maar moet slikken. Carpoolstrook, basisverzekering, vrijgeven taxitarieven, betuwelijn etc etc.