Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

2 februari 2009

Antwoord op: Postbank II, deel 3

Kreeg eindelijk een écht antwoord van de Postbank op de vraag waarom klanten moeten betalen voor het storten van gespaard muntgeld op de eigen rekening en waarom het gratis is om muntgeld te laten storten op de spaarrekening om het vervolgens over te schrijven naar de betaalrekening. Dat laatste lijkt mij duurder en omslachtiger:

Geachte heer W,

In uw e-mail van 17 januari 2009 geeft u aan dat het lang heeft geduurd voor u antwoord heeft ontvangen op een eerdere vraag en dat dit antwoord bovendien niet correct was. Hiervoor bieden wij u onze verontschuldigingen aan. Tevens geeft u aan dat u nog geen antwoord heeft gekregen op uw vraag betreffende het storten van muntgeld op een spaarrekening dat u vervolgens doorboekt naar de Girorekening. Ook vraagt u waarom er geen stortingsautomaten in bestaande vestigingen worden geplaatst. Graag geven wij u onze reactie.

Door de stijging van onder andere administratie- en verwerkingskosten is het produkt 'Pasmunt' (het inwisselen of storten van muntgeld) niet meer kostendekkend gebleken. Daarom is er besloten om met ingang van 1 oktober 2004 ook voor particulieren hiervoor kosten in rekening te brengen. De kosten zijn neit verschuldigd indien metn het bedrag gebruikt voor storting op een eigen spaarrekening. Hoewel wij ons realiseren dat het mogelijk is om het bedrag de volgende dag weer af te schrijven, is er niet voor gekozen om hieraan de voorwaarde te verbinden dat eht bedrag een bepaalde tijd op de spaarrekening moet blijven staan.

Het ligt in de bedoeling om de stortingsautomaten in meerdere vestigingen te plaatsen. Dit gebeurt echter geleidelijk. Wij kunnen niet aangeven wanneer en in welke vestiging deze wordn geplaatst.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Postbank N.V.

A.A.M. Arts
Klantenservice

Geen opmerkingen: