Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

2 februari 2009

Antwoord op: KPN III, deel 2

De KPN had zonder mijn toestemming noch medeweten mijn gegevens doorgegeven aan het NIPO zodat die organisatie een onderzoek kon doen naar klachtenafhandeling door de KPN-medewerkers. Dit gegeven is in strijd met de bepaling dat de KPN nooit gegevens van klanten aan derden verstrekt en ik deed daar dan ook mijn beklag over. Het duurde even maar hier is het oficiƫle antwoord:

Geachte heer W.

Door U is bezwar gemaakt tegen een NIPO onderzoek dat in opdracht van KPN is uitgevoerd. U beroept zich daarbij op de geldende privacywetgeving.

In uw geval zijn doro KPN uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u als klant. Op basis van deze regel heeft KPN het NIPO verzocht u uit te nodigen voor het invullen van een enquete. KPN vindt het van belang dat de ervaringen van een klant met de dienstverlening van KPN door een onafhankelijke partij worden onderzocht. KPN gaat uiterst zorgvuldig om met de uitkomsten van dit onderzoek.

Indien KPN uw gegevens voor andere doeleinden aanwendt dan voor de uitvoering van de overeenkomst met u, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden en/of verstrekking van uw gegevens aan derden voor direct marketing doeleinden, bestaat voro u de mogelijkheid heir bezwaar tegen te maken.

De wijze waarop u bezwaar kunt maken staat in de folder "Hoe gaat KPN om met uw persoonsgegevens".

Op onze internetsite www.kpn.com kunt u onder het trefwoord 'persoonsgegevens' de folder:'Hoe gaat KPN om met uw persoonsgegevens' downloaden. U kunt de folder ook afhalen bij Primafoon of bestellen via onze Klantenservice 0900-0244 (E 0,10/minuut).

Met vriendelijke groet,

J.L.W. van Unnik

KPN Contact Klantreacties

Geen opmerkingen: