Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

16 februari 2009

Kinderrechten

Geachte heer Horseling,

Vermoedelijk bent U niet op de hoogte van de inhoud van het internationale verdrag betreffende de rechten van het kind.

Om die reden wil ik U wijzen op één der basisprincipes van dit -ook door Nederland erkende- verdrag:

"Belang van het kind. Bij alle beslissingen die door de overheid, instanties en volwassenen worden genomen, behoort het belang van het kind de eerste overweging te zijn."

De vraag aan U is nu of het in het belang van de kinderen is dat zij nog zitten opgesloten terwijl de volwassen man die de eigenlijke dreigbrief stuurde is heengezonden zonder juridische gevolgen te hoeven aanvaarden voor zijn zeer onbezonnen aktie.

Van tieners kan worden verwacht dat zij kattekwaad uithalen maar van volwassenen niet.

Het kan natuurlijk zijn dat U zich gestuurd voelt door de publieke opinie die eist dat de twee kwajongens worden berecht volgens het volwassenen-recht maar ik denk dat indien U bij uzelf te rade gaat en het gezond verstand laat prevaleren ook U de daad van Melvin en Iljitsj aanziet voor wat het daadwerkelijk was: een slechte kwajongensstreek.

Mocht U willen voorkomen dat Nederland op de zwarte lijst van Unicef komt van landen die doelbewust de rechten van het kind schenden dan weet U nu wat U te doen staat.

Vertrouwend op Uw wijsheid,

TW

P.s. Deze vraag en het antwoord daarop worden gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

1 opmerking:

Elsje zei

O wat ben ik het met je eens! Brrr, die arme jochies. Want dat zijn het, jochies.