Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

14 december 2010

Antwoord op: Verplicht Vrijwilligerswerk III

Een laatste stukje correspondentie betreffende de WW en Vrijwilligerswerk, als antwoord op mijn vragen.

Op 14 december 2010 11:54 schreef *Postbus INFO het volgende:
Geachte heerr Wijnsckenk,
Ik hoop dat u begrijpt dat ik geen uitspraken kan doen over uw persoonlijke situatie. Wat ik mis in uw verhaal is de mening van een rechter. Tegen dit soort beslissingen staat altijd de mogelijkheid van bezwaar en beroep open.
Vanuit het ministerie sturen wij geen memo's aan UWV-medewerkers. Wel kunt u uw verzoek hiervoor voorleggen aan de UWV-directie. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om hierover een klacht of suggestie in te dienen bij het UWV. Zie hiervoorhttp://www.uwv.nl/particulieren/contact/klachten_en_suggesties/index.aspx.
Met vriendelijke groet,

Wilco Eindhoven
Directie Communicatie
afdeling Publiek & Informatie


Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
=========

En mijn laatste reactie terug:

Geachte heer Eindhoven,

Hartelijk dank voor de informatie.

Wat betreft het aantekenen van bezwaar en beroep was ik indertijd "te laat" en bleek de beslissingsbrief te zijn anti-gedateerd, danwel enkele weken onderweg te zijn geweest naar mijn brievenbus. Daarom werd mijn bezwaarschrift indertijd ongegrond verklaard.

Natuurlijk kunt U niet helpen in individuele gevallen maar het leek mij nuttig als in elk geval íemand op het Ministerie wist hoe het UWV de wetgeving interpreteert en uitvoert.

Vandaar mijn persoonlijke voorbeeld.

Nogmaals bedankt voor de moeite van het inhoudelijk antwoorden en de gegeven informatie;
Ik ga ermee aan de slag.

Met vriendelijke groet,

Geen opmerkingen: