Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

13 december 2010

Verplicht Vrijwilligerswerk II

Hierbij mijn reactie naar aanleiding van het antwoord van het Ministerie van SZW:

Geachte heer Eindhoven,

Mijn hartelijke dank voor Uw snelle en uitgebreide antwoord.

Toch blijft een aantal vragen onbeantwoord:

-Waarom worden WW'ers gekort op hun uitkering indien zij vrijwilligerswerk verrichten? Vindt het Ministerie dat -tijdelijk- thuiszitten beter is dan zich onbaatzuchtig inzetten voor de maatschappij?

-Is het Ministerie bekend met het feit dat mensen verplicht te laten werken met behoud van uitkering valt onder de regels aangaande dwangarbeid en dus verboden is?

-Heeft U voor mij een kopie van het rapport waaruit zou blijken dat vrijstelling van sollicitatieplicht niet stimuleert tot het zich inzetten als vrijwilliger door mensen in de WW?

-Worden voor bijstandsgerechtigden banen gecreëerd of zullen zij de plekken innemen van betaalde arbeidskrachten?

*In het geval dat die banen worden gecreërd: Kunnen dat dan niet banen worden waar een normale vergoeding tegenover staat zodat die mensen meteen uit de uitkerings-situatie kunnen komen?

-Wie zal bepalen welke activiteiten "maatschappelijk nuttig" zijn en wat zijn de definities?

-Welke instanties gaan zich bezighouding met de implementatie en de uitvoering van de nieuwe plannen en hoe worden de betrokken (semi-)ambtenaren erop voorbereid om reeds per 1 januari 2011 hiermee aan de gang te gaan?

In de praktijk blijkt namelijk nu al dat ik persoonlijk medewerkers van de Dienst Werk en Inkomen (het DWI) moet vertellen dat er zoiets bestaat als de zogeheten Bescheiden Schaal-regeling voor zij die vanuit een uitkering een eigen bedrijf wensen op te zetten.

En dat is maar één voorbeeld.

Voor nu zijn dit mijn vragen en mijn lezers en ik zijn U bij voorbaat erkentelijk voor de beantwoording ervan.

Met vriendelijke groet,


Geen opmerkingen: