Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

14 december 2010

UWV: WW en Correspondentie

Update: Op 21 december stuurde men mij een excuusbrief en beloofde beterschap én eea voor te leggen aan de betrokken afdelingshoofden.

Op advies van een woordvoerder van het Ministerie van SZW, bij deze een overdenking die ik stuurde aan de directie van het UWV (via zo'n raar online-formulier waardoor je niets kunt doen met een aanhef en lay-out en dergelijke) :

Indertijd werd ik beboet omdat ik naast mijn uitkering in de avonduren werkte als raadslid. Volgens mijn werkcoach indertijd gold raadslid zijn als vrijwilligerswerk en hoefde ik niets op te geven. Later moest ik mij melden bij de fraude-inspecteur omdat ik eea niet gemeld zou hebben.

Mijn werkcoach werkte opeens niet meer voor het UWV en bleek van ons gesprek geen notitie te hebben gemaakt. De fraude-inspecteur in Almere vond mijn verhaal geloofwaardig en zei toe de boete te laten intrekken. In het verslag wat ik later van dat gesprek kreeg stonden dingen die wij niet hadden afgesproken. De betrokken fraude-inspecteur werkte opeens niet meer voor het UWV.

Mijn bezwaarschrift zou te laat zijn binnengekomen en werd daarom niet onvankelijk verklaard.

Onlangs kwam dit ter sprak in e-mail contact met
de heer Wilco Eindhoven
Directie Communicatie
afdeling Publiek & Informatie

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid

Hij ried mij aan -ondank dat het zo lang geleden is dat ik de exacte data niet meer weet- alsnog mijn klacht ook hier te melden.

Bij deze.

Tevens wil ik U verzoeken de data die de heer Eindhoven mij doorspeelde over de WW en Vrijwilligerswerk door te spelen aan alle werkcoaches en inkomensconsulenten. Telkenmale blijkt namelijk dat cliënten zijn overgeleverd aan de willekeur van medewerkers die de regelgeving hieromtrent vaak anders interpreteren dan collegae. Een en ander is voor de cliënt hoogst verwarrend.

Voor de volledige correspondentie verwijs ik U naar de volgende link:


Alvast mijn dank voor de te nemen moeite.

Bovenstaand en Uw reactie zullen worden gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Hoogachtend,

Deel 2:

Bij het UWV worden regels nog steeds door verschillende medewerkers anders geïnterpreteerd. Momenteel zit ik in de Bescheiden Schaal-regeling als startende ZZP'er. Dit in overleg met mijn werkcoach. Mijn inkomensconsulent houdt echter geen rekening met deze afspraak en houdt simpelweweg al mijn verdiensten in op mijn uitkering. Zowel mijn werkcoach alsook mijn inkomensconsulente zijn al weken niet bereikbaar voor commentaar. Ik ervaar dat als zeer hinderlijk en vermoed zels opzet omdat ook mijn begeleidster van Project Eigen Werk hen maar niet te pakken krijgt om verantwoording af te leggen voro hun communicatie-fouten.

Als mensen weigeren te communiceren over hun gebrekkige kennis van communicatie zegt dat mij dat de betrokken medewerker niet geschikt is in de respectievelijke functies.

Gaarne Uw aandacht hiervoor. Een mogelijk oplossing kan zijn het versturen van een memo naar alle medewerkers om hen nogmaals en duidelijk te wijzen op het belang van het uitvoeren van de wet, hoe ingewikkeld die soms ook kan zijn.

Er hoort geen ruimte te zijn voor individuele interpretatie van de verschillende regels.

Gelieve mij op de hoogte te houden van de vorderingen van het UWV op dit gebied, in de hoop dat ook de individuele medewerkers zich voortaan uitsluitend bezighouden met het uitvoeren van de besluiten.

Hoogachtend,

T. Weijnschenk

Geen opmerkingen: