Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

12 december 2010

Verplicht vrijwilligerswerk

info@minszw.nl

@MinisterieSZW

Geachte heer Kamp,

Onlangs vernam ik via de media dat Uw ministerie van zins is om mensen met een bijstandsuitkering te verplichten vrijwilligerswerk te verrichten. Dat zou namelijk leiden tot een betere arbeidsparticipatie en uiteindelijk zelfs tot een betaalde baan voor velen. Dat klinkt lovenswaardig maar toch blijf ik dan met enkele vragen zitten:

Mensen die een WW-uitkering ontvangen worden gekort op hun uitkering indien zij vrijwilligerswerk verrichten. Men is tijdens de werkuren als vrijwilliger immers niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. De officiele regels omtrent WW geven echter aan dat men WW'ers juist wil stimuleren vrijwilligerswerk te aanvaarden. Bijvoorbeeld door de vrijstelling van sollicitatieplicht zo lang men vrijwilliger is. Tegelijkertijd geeft Uw partij aan af te willen van deze regel per 1 januari aanstaande omdat zou blijken dat het toestaan van het doen van vrijwilligerswerk juist niet zou leiden tot meer arbeidsparticipatie.

(Zie ondermeer dit artikel: http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3283232.ece/Vrijwilliger_met_WW_moet_weer_gaan_solliciteren.html)

Persoonlijk lijken mij de verschillende uitspraken over Bijstand en WW zeer tegenstrijdig want -zoals ik het lees is het- waar het op neerkomt dat U werklozen beboet indien zij geen vrijwilligerswerk doen maar dat U hen beboet indien zij zich daadwerkelijk inzetten als vrijwilliger.

Zou U zo goed willen zijn deze verwarring weg te nemen door duidelijk en zonder omwegen mij en mijn lezers te laten weten of U het verrichten van vrijwilligerswerk door werklozen nu wel of juist niet wenst te stimuleren?

Alvast mijn hartelijke dank voor Uw antwoord dat -tezamen met mijn vragen- zal worden gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com.

Voor de volledigheid vraag ik U kennis te nemen van het volgende artikel uit 2006 en de reacties daarop. Het gaat over het plan van (indertijd) staatssecretaris van Hoof van Sociale Zaken om mensen met een bijstandsuitkering te verplichten twee jaar lang inzetbaar te zijn als vrijwilliger:

http://www.sp.nl/werk/tegenspraak/328/werken_met_uitkering.html

Alvast mijn dank voor de te nemen moeite.

Hoogachtend,

T. Weijnschenk

http://terrebel.blogspot.com

1 opmerking:

VelmaCake zei

Damned if you do, damned if you don't zo te zien. Ben benieuwd naar het antwoord.