Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

13 december 2010

Albert Heijn: Ketchup

Geachte mevrouw van Beek,

Helaas heb ik moeten constateren dat het beleid van Albert Heijn er op gericht lijkt te zijn consumenten doelbewust te misleiden.

Vandaag was ik in Uw filiaal aan de Frederik Hendrikstraat in Amsterdam waar het mij opviel dat de huismerk-ketchup in de plastic 500 ml-fles omgerekend per liter goedkoper is dan dezelfde fles in de 850 ml-verpakking die notabene gelabeld is met "VOORDEEL PAKKEN".

Met zo'n sticker op een verpakking mag een consument ervan uitgaan dat de betreffende aankoop dan inderdaad voordeel oplevert. Vindt U niet?

Helaas is dat -weer- niet zo. Zie ook onze eerdere correspondentie betreffende Nutella:
http://vragen.blogspot.com/2010/08/antwoord-op-vervolg-op-albert-heijn.html

Ook in dat geval bleek de aangeprezen "voordeel"-verpakking duurder dan de reguliere.

Bij deze de in het betreffende filiaal opgegeven prijzen:
500 ml-fles huismerk ketchup: E. 0.98 = E. 1.88 per liter
850ml-fles huismerk ketchup met label "VOORDEEL PAKKEN": E. 1.98 = E. 2.14 per liter.

Ongetwijfeld zijn er meerdere produkten waarbij een soortgelijke ommissie heeft plaatsgevonden. Omdat ik Uw supermarkt een warm hart toedraag geef ik de organisatie tot het einde van dit jaar (31 december 2010) om het een en ander in orde te maken.

Mocht ik na die datum ook nog maar één keer eenzelfde "foutje" tegenkomen dan laat U mij geen andere keus dan bij de betreffende authoriteiten te melden dat Albert Heijn doelbewust consumenten misleid. En dat is -zoals U ongetwijfeld weet - bij wet verboden.

In de vage hoop dat een en ander op een misverstand berust teken ik,

Hoogachtend,

Geen opmerkingen: