Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

13 december 2010

Antwoord op: Vrijwilligerswerk

Een woordvoerder van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageerde wel héél snel op mijn bericht van gisteren. Zowel via Twitter alsook via de mail. Waarvoor mijn complimenten.

Op 13 december 2010 12:34 schreef *Postbus INFO het volgende:
Geachte heer Wijnschenk,
In uw bericht vraagt u of minister Kamp vrijwilligerswerk wel of niet wil stimuleren. Hierbij wijst u op eerdere berichten over het afschaffen van de vrijstelling van de sollicitatieplicht voor WW- en WIA-gerechtigden en de recente discussie in de Tweede Kamer over het inzetten van bijstandsgerechtigden als vrijwilliger.
Het gaat in de discussie van vorige week in de Tweede Kamer om het mogelijk maken voor gemeenten om aan bijstandsgerechtigden een tijdelijke tegenprestatie te vragen via activiteiten die maatschappelijk nuttig zijn. Die kort-durende tegenprestatie moet lopende re-integratietrajecten niet in de weg zitten. Dit kan ook een positieve invloed hebben op de kans om een nieuwe baan te vinden, door bijvoorbeeld het opdoen van werkritme en sociale contacten.
Over de ontheffingvan de sollicitatieplicht voor WW- en WIA-gerechtigden schreef minister Kamp op 4 november 2010 aan de Tweede Kamer:
"Deze ontheffing blijkt de kans op werk van betrokkenen niet te verbeteren. Voor het verrichten van vrijwilligerswerk is de ontheffing bovendien onnodig. Het staat werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten vrij om – zonder gevolgen voor hun uitkering – vrijwilligerswerk te verrichten, zolang zij beschikbaar blijven voor (reguliere) arbeid.

Voor personen die via bemiddeling niet aan werk zijn geholpen, en voor wie de inzet van een loonkostensubsidie of re-integratie-instrumenten ook geen vruchten afwerpt, zal het UWV zelf vrijwilligerswerk gaan zoeken en aanbieden. Deze categorie uitkeringsgerechtigden zal met het vrijwilligerswerk dan voldoen aan de verplichting om passend werk te zoeken en te aanvaarden.

De genoemde wijzigingen maken het besluit eenvoudiger en meer doelgericht. Dit verbetert de inzichtelijkheid en de toepasbaarheid van het besluit, zowel voor uitkeringsgerechtigden als voor de uitvoering. Het gewijzigde besluit zal naar verwachting begin 2011 in werking treden."

Vrijwilligerswerk op zichzelf is dus prima, en kan positieve effecten hebben, maar dat leidt dus niet meer tot een ontheffing van verplichtingen voor de WW of WIA. Dat laatste blijkt geen meerwaarde te hebben.

Ik hoop hiermee uw verwarring te hebben weggenomen.

Met vriendelijke groet,

Wilco Eindhoven

Directie Communicatie

afdeling Publiek en Informatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geen opmerkingen: