Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

6 november 2009

Filmkeuring

Geachte heer Plasterk,

Mij is gebleken dat de Nederlandse Filmkeuringscommissie niet beschikt over een eigen website of zelfs maar een contactadres. Dat maakt het lastig hen vragen te stellen over hun beleid. Aangezien bioscoopbezoek onder Uw departement valt verzoek Ik U mijn vraag door te spelen aan de betreffende perso(o)n(en).

Waarvoor alvast mijn hartelijke dank.

Voor de goede orde meld ik nog even dat dit schrijven is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Opdat ook mijn lezers kunnen beschikken over de antwoorden op mijn vragen zal ook het antwoord op onderstaande vraag aldaar worden afgebeeld.

Hoogachtend,

TW
----
Geachte dames, heren,

Dit jaar alleen al heb ik tot driemaal aan toe gepoogd mijn 13-jarige zoon uit te leggen waarom hij sommige bioscoopfilms niet mag zien.

Om een of andere reden is het jongelui niet toegestaan om een blote vrouwenborst te aanchouwen en anderzijds is het blijkbaar niet erg om de tere kinderziel bloot te stellen aan in close-up exploderende soldatenhoofden.

Ik heb mijn best gedaan Uw beleid te verdedigen maar kon geen redelijke argumenten verzinnen. Wilt U zo goed zijn mijn zoon (en de lezers van http://vragen.blogspot.com) uit te leggen waarom bloot slecht is en geweld goed?

Overigens vind men in de videotheek de betreffende film (Watchmen) geschikt voor alle leeftijden. Is het een andere dienst die daar de filmkeuring verzorgt? Indien U een beargumenteerd antwoord achterwege laat neem ik aan dat wij eerdaags uit de media zullen vernemen dat Filmkeuring een bijzonder geslaagd opheffingsfeestje vierde voor alle medewerkers.

Met andere woorden: Indien U niet in staat blijkt Uw eigen bestaan te rechtvaardigen zal ik de betreffende overheden verzoeken de subsidie aan Uw organisatie te staken.

Zover zal het vast niet komen want natuurlijk kunt U in alle redelijkheid mijn zoon, mij en mijn lezers het antwoord op bovenstaande vragen laten weten.

Omdat het best een ingewikkeld vraagstuk is geef ik U een maand de tijd voor beantwoording.


Alvast mijn hartelijke dank voor de te nemen moeite.

Hoogachtend,

TW
xxxtraat
Postcode Plaats

Geen opmerkingen: