Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

23 november 2009

Mexicaanse Griep

Geachte heer Klink,

Maandenlang werd ons als burger op het hart gedrukt om plekken waar veel mensen samenkomen te mijden maar voor vandaag werd er op aangedrongen precies dat te doen waar Uw ministerie juist tegen adviseerde, namelijk het in grote getalen verzamelen op plaatsen waar het H1N1 Influenza-virus (de "Mexicaanse Griep") zich eenvoudig via de lucht kan verspreiden. Het gaat om sportcentra, buurthuizen en dergelijke waar mensen met een verhoogd risico op het oplopen van het virus zich moeten verzamelen om een anti-vaccin toegediend te krijgen.

Wilt U mij, m'n kinderen en m'n lezers alstublieft met spoed uitleggen waarom U tegenstrijdige berichtgeving de wereld in helpt en bovendien zelf Uw eigen richtlijnen schendt? Het excuus:"Ja maar ze zijn er maar hooguit tien minuutjes" zoals een woordvoerder van Uw ministerie vanmorgen via de televisie verkondigde gaat in deze uiteraard niet op: het zal het virus een zorg zijn of het 10 minuten of 10 uur de tijd heeft zich te verspreiden. Dat weet U net zo goed als ik.

Als burger maakt U ons op deze manier niet alleen bang maar ook erg onzeker. Reageert U niet binnen 48 uur op dit bericht dan ga ik ervanuit dat dat de bedoeling is en zal ik de landelijke pers inlichten over Uw beleid in deze.

Voor de goede orde meld ik dat dit bericht is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Hoogachtend,

TW

Geen opmerkingen: